Navigation bar
  Print document Start Previous page
 1 of 1 
Next page End  

                                          Naam:
_____________________________________
Datum:
___________________________________
TOETS: De hoofdletters. 
Schrijf de tekst over, maar let wel op de hoofdletters.  Jij moet ze schrijven waar nodig.
Waar schrijf je zoal een hoofdletter?
................................................................................., 
..................................................................................,
...................................................................................
elke woensdag heeft fien pianoles.  juf leen zingt de noten voor.  arme fien zit op de
pianokruk.  fien maakt geluid, maar geen muziek.  tekenen, dat vindt ze fijn!  later wil ze
schilder worden!  ssssttt.... niets verklappen!  want papa is pianist in de opera.  hij vindt
tekenen maar niks.  als fien tekent, bromt hij nors: hou op met dat krassen.  heb jij echt niets
beters te doen?  iets leukers dan tekenen?  dat bestaat niet voor fien.  ze tovert een wereld op
papier.  een paradijs van vrolijke kleuren.  juf leen begrijpt fien wel
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________