Navigation bar
  Print document Start Previous page
 1 of 5 
Next page End  

Hoofdvestiging:
Jan Tooropstraat 136 
1061 AD  Amsterdam
020 – 6137079
e-mail: postamsterdam@hs-ipabo.edu
Algemene website: http://www.hs-ipabo.edu
Nevenvestiging:
Gabriël Metsulaan 34
1816 EP  Alkmaar
072 – 5121868
e-mail: postalkmaar@hs-ipabo.edu
Hogeschool IPABO lesbeschrijvingsformulier (download versie) oktober 2001
Pagina - 1
LESBESCHRIJVINGS FORMULIER
Gegevens Stageschool
Gegevens Student
Stageschool 
Plaats
Stagementor
Stagegroep 
Aantal kinderen
De bonkelaar
Amsterdam
Rob Pruimboom
345
28
Datum
Naam student
Cindy Keijzer
Klas
25-4-2002
K11
Gegevens Stage opdracht
Beschrijving stage
opdracht
Een aardrijkskundeles waarbij er een
weerschijf wordt gemaakt. 
Code 
stageopdracht
3.6
Paraaf Mentor
BEGINSITUATIE
In welk lokaal geef je les?
In het klaslokaal
Hoeveel van dit soort lessen heb
je al  aan deze groep gegeven? 
1 aardrijkskunde les heb ik gegeven, waarbij de lente centraal stond. 
Wie
De kinderen van groep 3, 4 en 5.  De sfeer is goed. Kinderen kunne goed met elkaar
samenwerken. 
Wat
De kinderen hebben elke week een handvaardigheid les. Daarom denk ik dat de kinderen dit
wel kunnen.  
EIGEN LEERDOELEN
Formuleer twee concrete leerdoelen
1
e
doel
Ik wil leren om de kinderen een werkje goed uit t eleggen door het bord erbij te
begruiken.
2
e
doel 
Ik wil leren om kinderen en mooi resultaat te maken door met ze mee te doen met de
weerschijf te maken. 
LESDOELEN
Algemene doelen
De kinderen maken ervaring met verschillende soorten weer.
De kinderen komen in aaraking met een aardrijkskunde les waarbij het vooral gaat om
zelf een weerschijf te maken.  
Concrete, vakgerichte doelen
De kinderen weten wat een weerschijf is. 
De kinderen kunnen een weerschijf maken.