Navigation bar
  Print document Start Previous page
 1 of 1 
Next page End  

Copyright © 2000 - 2001 Lesidee. Alle rechten voorbehouden.
Voor meer lesideeën: ga naar www.lesidee.nl
Rekenontwikkeling
schatkist rekenen handboek p.5-22
leergesprekken
Meten van de baby en vergelijken de lengte van de kls in de klas t.o.v. meting in
november
Baby bezoek: hoe oud is de baby, welke kleren zijn al te klein, hoe zwaar, is de baby
al gegroeid
waarnemingslessen
Baby poppen sorteren
- Babyspullen sorteren
spelactiviteiten
Van alles twee, een paar
Gehoorkokers samen voegen
Kimspel met babyspullen
Teken je eigen ik-boek
Geboortekaartjes sorteren
Groeien van klein tot groot in tijdschrift foto’s knippen
Speelgoed sorteren
Het gezin  
Buiken meten
, hoe groot was hij bij de geboorte
Watertafel: babyflessen vullen