Navigation bar
  Print document Start Previous page
 1 of 10 
Next page End  

Copyright © 2000 - 2001 Lesidee. Alle rechten voorbehouden.
Voor meer lesideeën: ga naar www.lesidee.nl
THEMA BOODSCHAPPEN DOEN / SUPERMARKT
Beginsituatie
Bijna iedere dag worden er in elk gezin boodschappen gedaan, waarbij de kinderen
vaak worden betrokken. De kinderen vinden het fijn zelf artikelen op te zoeken en het
in het eigen wagentje te leggen. Binnen de groep zullen er echter wel verschillen zijn
tussen de ervaringen met boodschappen doen. Sommige kinderen mogen echt
helpen (bijvoorbeeld artikelen wegen bij de groenteafdeling), andere kinderen minder
of niet. Sommige kinderen zullen vooral mee zijn geweest naar dezelfde supermarkt.
Andere kinderen komen vaker op de markt of bij de bakker, slager enzovoort. 
Ik moet dus uitgaan van diverse beginsituaties met betrekking tot de ervaringen,
ontwikkeling en (natuurlijk ook) mogelijkheden van de kinderen. Dat betekent dat ik in
ieder geval situaties moet creëren waarbinnen kinderen zich vanuit hun eigen
beginsituatie moeten kunnen ontwikkelen. Dit kan goed tijdens het vrije spel en
tijdens het werken in de hoeken. Ik zal dus enkele hoeken moeten aanpassen aan
het thema. 
Daarnaast wil ik door middel van klassikale activiteiten een basis leggen voor de hele
groep, waarbij ik wel verschillende accenten leg voor kinderen die meer of minder
weten en kunnen. Eventueel neem ik in de kleine kring een groepje kinderen apart
om met hen extra activiteiten te doen.