Navigation bar
  Print document Start Previous page
 1 of 2 
Next page End  

BALLONNENLES VOOR KLEUTERS
Voor een onbeperkt aantal kinderen.
Je hebt hiervoor nodig een ballon.
De kinderen staan in een kring met de gezichten naar het midden. De spelleider
wijst een kind aan, dat in het midden van de kring moet gaan staan. Dit kind
krijgt een ballon. Op een bepaald moment moet het kind de ballon een eindje
omhoog gooien en tegelijkertijd de naam van een van de kinderen afroepen. Dit
kind moet nu snel toespringen en trachten de ballon, voordat deze de grond
raakt, op te vangen. Wanneer het kind dat de ballon moet vangen, faalt, is het af.
Het laatst overgebleven kind is winnaar.
De kinderen proberen met twee handen de ballon zo hoog mogelijk boven hun
hoofd te houden. Als ze dit een aantal minuten hebben geprobeerd dan proberen
ze met hun voet de bal hoog te houden. Dat doen ze met de voet die ze het liefst
gebruiken.