Home     DHTML Menu by Milonic Sitemap ? Je bent nu
niet ingelogd


Search Help
» Welkom gast
[ Aanmelden :: Registreer ]

[ Dit onderwerp bijhouden :: Email dit onderwerp :: Print dit onderwerp ]

reply to topic new topic new poll
Onderwerp: Schoolcijfers, statistieken en histogrammen veilig, Online gaan van www.puntenlijst.eu< Minder oud | Minder nieuw >
Ad. Verschuren
Niet-geregistreerd


Geplaatst: Sep. 13 2006,12:42 QUOTE

Op http://www.puntenlijst.eu kan makkelijk ingesprongen worden op het beschikbaar komen van schoolcijfers. In overleg met student / scholier, docent en de beheerder van de site kunnen schoolcijfers veilig en snel ingezien worden. http://www.puntenlijst.eu is een particulier initiatief en er zijn geen kosten aan verbonden. Student/leerling en docent hebben toegang tot statistische gegevens en histogrammen. Voor alle duidelijkheid: de site is bestemd om docenten vooral ook individueel de mogelijkheid te bieden schoolcijfers te publiceren. Onafhankelijk van een cijferadministratie. Ingeleverde access, excel of word bestandjes worden na inlevering, dezelfde dag nog aan de database toegevoegd. Meer uitleg vind je op http://www.puntenlijst.eu .

Achtergrond initiatief http://www.puntenlijst.eu :
Omdat veel HBO / universitaire docenten, docenten van middelbare scholen ondanks dat zij beschikken over een administratief systeem op hun instelling toch nog
schoolcijfers publiceren in access, excel en word documentjes op eigen homepages en om aan docenten die helemaal geen mogelijkheid hebben om schoolcijfers te publiceren (denk voornamelijk aan docenten op middelbare scholen), is
http://www.puntenlijst.eu  ontstaan. Ik geef u wat voorbeelden hoe dit nu door docenten gedaan wordt op hun eigen homepages:

http://www.vanmaanen.ondersteunt.nl
http://www.dusink.tk
http://med.hro.nl/wagfa/
http://med.hro.nl/wagfa/cijfers%20BIRLOM02%2005-06.doc

Zo kan ik nog veel meer urls met verwijzingen naar dit soort cijferlijstjes, opnoemen. Docenten willen in dit opzicht hun studenten / scholieren tegemoet komen. Http://www.puntenlijst.eu wil de mogelijkheid bieden om op een nette, veilige manier schoolcijfers te publiceren. En op een snelle manier. Cijfers worden op dezelfde dag
van aanleveren toegevoegd aan de database. Bovendien biedt http://www.puntenlijst.eu extra functionaliteit vergeleken met de door docenten zelf gepubliceerde cijfers of
door hun onderwijs instelling gepubliceerde cijfers. Door de extra functionaliteit die geboden wordt kan gezien worden of de groep waarin een scholier / student zit over het algemeen goed of slecht scoorde. Waardoor de scholier / student in één
oogopslag ziet of hij of zij de enige was die afwijkend scoorde in positieve of negatieve zin.

Manier van werken van http://www.puntenlijst.eu  :

De manier van werken van deze service is als volgt: de
individuele docent of school levert cijferlijstjes met de
resultaten van studenten/leerlingen in. Zo'n cijferlijstje
heeft de volgende kolommen: Studentnr, Subject, Grade,
Date, Period en Weight. Deze bestandjes worden ingele-
verd via E-mail attachment in één van de volgende for-
maten: Microsoft Access, Microsoft Excel (bij voorkeur)
of Microsoft Word. Een voorbeeld. We nemen Demon-
stration school met de volgende Excel file (Subject
NBEC1 staat voor toetsing van vak NBE aan groep/klas
C1. Cijfer 6,2 wordt als 62 voorgesteld. Datum 4/11/
2008 is 11 april 2008):

Studentnr  Subject   Grade       Date      Period  Weight  
 59150      NBEC1      62     4/11/2008    TP1  
 59257      NAEC1      68     4/11/2008    TP1  
 59257      NINF1       78     4/11/2008    TP1  
 59292      NCEC3      81     4/11/2008    TP1  
 59257      NBEC2      50     4/11/2008    TP1  
 59257      NINF2       90     4/11/2008    TP1  
 59257      NINF3       54     4/11/2008    TP1  
 59007      NAEC1      74     4/11/2008    TP1  
 59456      NAEC1      81     4/11/2008    TP1  
 59007      NINF1       60     4/11/2008    TP1  
 59456      NINF1       78     4/11/2008    TP1  

Nadat het bovenstaande cijferlijstje van de docent
of school aan de database is toegevoegd moet stud-
ent 59257 uit een lijstje de code van zijn eigen do-
cent of school kiezen, in dit voorbeeld Demonstration
school. Vervolgens vult de student in een veld zijn
studienummer in, waarna in de database wordt ge-
keken of dit studentnummer hierin voorkomt. Als dit
zo is worden de cijfers die aan dit studienummer
gerelateerd zijn getoond. In dit geval:

Studentnr  Subject    Grade    Date      Period  Weight  
 59257      NAEC1       68    4/11/2008   TP1  
 59257      NBEC2       50    4/11/2008   TP1  
 59257      NINF1        78    4/11/2008   TP1  
 59257      NINF2        90    4/11/2008   TP1  
 59257      NINF3        54    4/11/2008   TP1  
 
Average: 68.0    

Op deze manier kunnen cijfers alleen ingezien worden
door leerlingen/studenten met een geldig studienummer.
Zijn/haar collega student(en) kan / kunnen zijn resultaten
niet inzien.

Vervolgens kan de student/leerling de statistische gege-
vens over de door hem of haar afgelegde toets opvragen.
Onder andere het aantal studenten dat de betreffende
toets heeft gemaakt kan worden opgevraagd. Het gemid-
delde dat door die groep voor de toets werd behaald. En
de aantallen van de cijfers die voorkwamen. Gegevens
over de aantallen cijfers die voorkwamen kunnen ook in
staafdiagram worden opgevraagd.

Ook docenten kunnen statistische gegevens over door hen
afgenomen toetsen opvragen.

Voordelen van deze service:

- Studenten/scholieren kunnen op een snelle, betrouwbare
manier hun behaalde cijfers inzien. Zonder hier al te lang op
te moeten wachten.

- Studenten of leerlingen en docenten hebben toegang tot
statistische gegevens en staafdiagrammen.

- Ook op vakantie of op stage in het buitenland kunnen studie
resultaten ingezien worden.

- Avondschool studenten/leerlingen kunnen op hun werk of
thuis cijfers inzien.

- Bij ziekte van leerling/student of docent of bij vakanties
kan er toch voor gezorgd worden dat leerlingen/studenten
hun cijfers kunnen inzien.

- Als een leerling vlak voor een vakantie een toets heeft ge-
had, kan als de docent dat wil, het cijfer in de vakantie al
door de student/leerling ingezien worden.


http://www.puntenlijst.eu
Moerdijk
Back to top
0 antwoorden sinds Sep. 13 2006,12:42 < Minder oud | Minder nieuw >

[ Dit onderwerp bijhouden :: Email dit onderwerp :: Print dit onderwerp ]

reply to topic new topic new poll

Quick Reply: Schoolcijfers, statistieken en histogrammen veilig
iB Code Buttons
You are Posting as:
Guest
Do you wish to enable your signature for this post?
Do you wish to enable emoticons for this post?
Track this topic
View All Emoticons
View iB Code